Nhà hoạt động Trương Minh Đức
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Công nhân VN vẫn còn 'bị lép vế'

Các quyền của người lao động, của công nhân là một bộ phận của quyền con người, nhân dịp ngày Quốc tế nhân quyền của Liên Hợp Quốc (10/12) năm nay, một nhà hoạt động về công đoàn độc lập ở Việt Nam chia sẻ với BBC về tình trạng của công nhân, của người lao động ở Việt Nam tại các cơ sở.

Trao đổi với BBC hôm 08/12/2015 từ Sài Gòn, ông Trương Minh Đức, nhà báo độc lập, nói:

"Đồng ý là đời sống công nhân so với một thập niên trước đây thì có những cải thiện, nhưng những cải thiện đó có thể một số về đồng lương đi theo thời cuộc như vậy thôi.

"Chứ ngoài ra những quyền lợi chẳng hạn quyền lợi về chính trị, về công đoàn, quyền lợi bảo vệ khi thôi việc, thai sản, thì lúc nào người công nhân cũng phải bị lép vế.

"Bởi vì hiện nay công nhân phải đương đầu với các thế lực bây giờ chẳng hạn như giới chủ, rồi với chính quyền, công đoàn (nhà nước), rồi cộng thêm là những người 'đầu gấu' ở trong công ty đó...

"Công nhân bất khả kháng, không thể nào họ kháng cự hoặc là họ thưa kiện ở đâu, bởi vì họ vì cơm áo gạo tiền, một sự bất công thì họ không biết thưa (kiện) ai, không có trông cậy vào ai được.

"Còn đối với công đoàn (nhà nước), thì công đoàn hầu như đã 80% ngả về giới chủ," nhà vận động công đoàn độc lập và nhà báo tự do Trương Minh Đức nói với BBC.