Bức chân dung Mona Lisa của danh họa Leonardo Da Vinci tại Bảo tàng Louvre, Paris
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Một chân dung khác ẩn dưới bức Mona Lisa

Bức Mona Lisa là bức chân dung nổi tiếng nhất thế giới, một kiệt tác của danh họa Leonardo da Vinci.

Nay sau 10 năm phân tích bức tranh, một khoa học gia người Pháp nói rằng ông phát hiện chân dung của một phụ nữ khác bên dưới những gì chúng ta đang nhìn thấy ngày nay.

Phát hiện này của khoa học gia Pascal Cotte khiến nổ ra tranh cãi trong giới nghệ thuật trên thế giới.

Tường thuật của Roya Nikkhah.