Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

COP21: Ông John Kerry nhắc về sông Mekong

Phóng viên mảng môi trường Navin Singh Khadkha từ Paris cho biết, COP21 vẫn đang 'chật vật' để tiến tới thỏa thuận chung khi các quốc gia thịnh vượng hơn muốn những nền kinh tế đang trên đà phát triển cam kết giảm khí thải nhà kính.

Trong phiên soạn dự thảo hôm 9/12, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cũng nhắc tới những mối đe dọa về môi trường ở đồng bằng sông Mekong.