Ảnh động vật hoang dã được chiếu lên tường Thánh đường tại Vatican
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Chiếu ảnh động vật vì bảo tồn

Ảnh của nhiều loài động vật hoang dã đã được phóng phiếu lên Thánh đường St Peter's Basilica, tại Vatican vào hôm thứ Ba để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn và biến đổi khí hậu.

Hoạt động này được các tổ chức nhân đạo thực hiện trong nỗ lực thu hút sự chú ý tới các cuộc họp về Biến đổi khí hậu tại Paris và công nhận Giáo hoàng trước thông điệp mới đây của ngài về bảo vệ môi trường.