Bản đồ các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Bản đồ các nước đảng XHCN cầm quyền

Tại Venezuela, giới chức phụ trách bầu cử nước này khẳng định phe đối lập thắng 2/3 số phiếu tại cuộc bầu cử Quốc hội, thách thức quyền lực của Tổng thống Nicolas Maduro.

Vị trí của đảng cầm quyền theo đường lối Xã hội chủ nghĩa tại Venezuela có thể sớm bị đe dọa.

Bản đồ này cho thấy các nước nơi đảng theo đường lối xã hội chủ nghĩa hiện đang cầm quyền và những quốc gia có hệ thống chính trị cộng sản.

Các quốc gia này bao gồm:

Châu Phi: Guinea-Bissau

Châu Mỹ Latinh: Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, St Vincent và Grenadines, Venezuela

Châu Á: Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Việt Nam

Châu Âu: Albania, Belarus, Pháp, Hy Lạp

Các quốc gia có liên minh chính phủ trong đó có sự tham gia của phe xã hội, hay những nước dưới sự cầm quyền của những đảng tự nhận mình là dân chủ xã hội hay được đánh giá là trung tả không được thể hiện trong bản đồ này.

Một số nước dưới sự cầm quyền của các đảng trước đây từng là đảng xã hội cũng không được đưa vào bản đồ này theo tư vấn của chuyên gia BBC vì chính sách hiện tại của họ không còn theo đường lối xã hội chủ nghĩa nữa.