Ông Trần Đại Quang
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Phát biểu của ông Trần Đại Quang 'có hàm ý'?

Nhà báo độc lập, Tiến sỹ Phạm Chí Dũng bình luận phát biểu của Bộ trưởng Công an Việt Nam, Tướng Trần Đại Quang về việc 'lọt lộ bí mật nhà nước' thời gian trước Đại hội Đảng lần thứ 12.

Trao đổi với BBC từ Sài Gòn, ông Phạm Chí Dũng nói:

"Tôi cho là lời nói, lời lẽ của ông Bộ trưởng Bộ Công an, ông Trần Đại Quang, trong bối cảnh hiện nay đặc biệt có hàm ý liên quan đến hàng loạt tài liệu được cho là từ trong nội bộ ra.

"Đó là những tài liệu 'mang tính chất khai báo' của Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Việt Nam Cộng Hòa và gần đây nhất là những tài liệu ghi lại những cuộc gọi, lời nhắn từ 'một lãnh đạo rất cao cấp' của Việt Nam với những nhà báo.

"Tài liệu đó được đưa lên mạng một cách công khai và lan truyền với tốc độ kinh hoàng.

"Rất nhiều trang mạng và Facebook đã lấy lại và không thể ngăn chặn được.

"Cho nên tôi nghĩ rằng gần như chắc chắn lời nói của Bộ trưởng Bộ Công an 'liên quan tới' những tài liệu này," Chủ tịch Hội nhà báo Độc lập của Việt Nam ( IJAVN) nói với BBC.