Nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Tân quan cựu chính sách thì thật đáng buồn'

Nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo cho rằng nếu sau Đại hội lần thứ 12 của Đảng cộng sản Việt Nam mà diễn ra tình trạng 'tân quan cựu chính sách' thì 'sẽ là một điều đáng buồn'.

Ông bày tỏ kỳ vọng của mình:

"Tân quan tân chính sách là người ta nói đúng, thế còn tân quan cựu chính sách thì cái đấy là một cái thật đáng buồn. Bởi vì người Việt nói là 'cờ đến tay ai người ấy phất', tôi mong những người trẻ hãy dũng cảm lên và hãy vì đất nước.

"Hãy phất một lá cờ làm sao đấy cho đất nước tiến bộ, đất nước giải phóng qua tất cả những khó khăn, giải phóng qua công nợ, giải phóng qua những dân trí và đặc biệt phải đi song hành với một thế giới mới."

Kỳ vọng về kỳ đại hội cũng như cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đang được đảng cộng sản Việt Nam chỉ đạo chuẩn bị mà theo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5/2016, ông Nguyễn Trọng Tạo nói:

"Người ta có thể bàn thế này, hoặc là bàn thế kia, cái đấy là quyền của người ta, nhưng tôi - một nhà văn của đất nước này, thì tôi phải nhìn theo chiều sâu của một xã hội, nhưng có một cái lạ là lúc nào tôi cũng có một tin tưởng là những người mới lên họ sẽ vì đất nước hơn," ông nói với BBC hôm 06/1/2016.