Bà Phạm Chi Lan
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đảng cần sửa đường lối kinh tế thế nào?

Bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, phân tích những điểm mà Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 cần lưu ý 'điều chỉnh, sửa đổi' về mặt đường hướng lớn về phát triển và kinh tế.

Trao đổi với BBC hôm 06/01/2016, bà Phạm Chi Lan nói:

"Tôi nghĩ rằng khi phát triển kinh tế thị trường thì không nên đặt khu vực nào là chủ đạo cả, kể cả khu vực kinh tế nhà nước, còn nhà nước có trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo đất nước, quản lý nền kinh tế, định hướng phát triển cho nền kinh tế thì điều đó là đương nhiên.

"Nước nào thì nhà nước hay chính phủ cũng có vai trò ấy cả, chứ không phải chỉ trong một nền kinh tế theo cách định hướng xã hội chủ nghĩa như Việt Nam nói."

Về việc có nên điều chỉnh lại cụm từ 'theo định hướng xã hội chủ nghĩa' hay không khi Đảng và nhà nước Việt Nam quy định đường hướng lớn về 'kinh tế thị trường', nguyên Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nói thêm:

"Bản thân tôi cũng tán thành hướng là nên định hướng cho kinh tế Việt Nam là 'kinh tế thị trường định hướng phát triển theo hướng hiện đại' hoặc là 'kinh tế thị trường định hướng phát triển' theo chủ thuyết phát triển, bà Phạm Chi Lan nói với BBC.