Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nhân sự và chính sách lý lịch

Một cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội xác nhận với BBC về lá thư đề nghị xác minh những vấn đề liên quan tới Thủ tướng Việt Nam, đang lưu truyền trên mạng xã hội.

Ông Trần Quốc Thuận cho biết, ý kiến đề tên ông trong lá thư đó đã được tổng hợp lại từ thư riêng do ông "gửi có địa chỉ, thư gửi riêng, không tiện nói ra" trên truyền thông.

"Nếu tổng hợp thành thư chung thì chắc là do các ban của cơ quan của Đảng, trong đó có thể là Ban tổ chức Trung Ương hoặc Ủy ban Kiểm tra Trung Ương hoặc Văn phòng Trung Ương. Những ban đó tổng hợp tất cả các đơn đề nghị, kiến nghị lên, hoặc đơn thư khiếu nại tố cáo.

"...Tôi cũng không rõ bản trên mạng đó là của ai tập hợp," luật sư Trần Quốc Thuận nói với BBC Tiếng Việt hôm 08/01.

Vị cựu đại biểu quốc hội cho rằng, cần xác minh thông tin về việc ông Nguyễn Tấn Dũng là sui gia của cựu lính Việt Nam Cộng hòa, ông Nguyễn Bá Bang, do những quy định "chặt chẽ" về lý lịch đối với đảng viên.

"Một người ở vị trí đứng đầu đảng, nhà nước này mà người ta nói lý lịch thế thì đối với Việt Nam là một điều không bình thường.

"Ở Việt Nam vì là qua một cuộc chiến tranh kéo dài nên vấn đề lý lịch, kể cả vấn đề lấy vợ, lấy chồng và sui gia cũng quy định tương đối nghiêm ngặt."

Ông Trần Quốc Thuận cũng đặt câu hỏi đối với vấn đề giải trình tài sản của thân nhân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.