Đại tá Bùi Văn Bồng
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Đại hội lần này chuẩn bị rất vất vả'

Đại tá quân đội VN, ông Bùi Văn Bồng, nguyên Trưởng Đại diện Báo Quân đội Nhân dân ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, bình luận về chuẩn bị cho kỳ Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông cho rằng Đại hội lần này 'chuẩn bị rất vất vả' và đặt ra một số vấn đề về việc diễn tập bảo vệ Đại hội.

Ông nói với BBC hôm 10/01/2016: "Người ta cho rằng một là đối phó với một cái gì đó, hay có một âm mưu nào chống phá ghê gớm mà phải điều lực lực lưuợng cỡ đó để chuẩn bị sẵn sàng?

"Cái thứ hai nữa, người ta nói là như vậy nghĩa là đối phó với nhân dân? Thì Đảng không tin nhân dân à?

Đổi mới được bao nhiêu?

"Đảng không tin nhân dân, Đảng nghi ngờ nhân dân hay Đảng sợ nhân dân mà phải làm việc đó?

"Thì hai cái đó nó cộm lên để cho người ta đánh dấu hỏi là cái Đại hội tới liệu nó sẽ đổi mới được bao nhiêu?

"Với lại nhân sự có được lòng dân hay không?

"Rồi đường lối trong xu hướng hội nhập toàn cầu, TPP, rồi đi theo xu hướng thời đại của thế giới, nhất là vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo và bảo đảm nền dân chủ trong nước, đồng thời phát triển mạnh mẽ hơn kinh tế - xã hội...?

"Thì người ta đánh dấu hỏi vậy đổi mới sắp tới có được cái gì không? Nhưng mà thấy trong chuẩn bị Đại hội thì trước Đại hội có hai nổi cộm đó mà nhân dân rất quan tâm," Đại tá Bùi Văn Bồng nói với BBC.