Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đại hội Đảng 12 chọn nhân sự cao cấp

Hơn 1.500 Đảng viên bắt đầu bước vào phiên họp trù bị chuẩn bị cho Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhiều đồn đoán và nhiễu loạn thông tin về phương án nhân sự cao cấp.

Văn phòng Trung ương Đảng nói sẽ “không có giới hạn về tuổi đối với chức danh" tổng bí thư.

Vị trí này cũng được kỳ vọng sẽ không có lợi ích nhóm, mà dựa trên sự “công tâm, trong sáng” như phát biểu của ông Vũ Ngọc Hoàng, phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo trung ương.

Đây cũng là vị trí sẽ chịu nhiều áp lực, theo đánh giá của giới chuyên gia nước ngoài.