Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đại hội Đảng 12 và vấn đề nhân sự

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 vừa khai mạc tại Hà Nội và 1510 đại biểu sẽ bầu ra các vị lãnh đạo cao cấp nhất.

Ai là người giành chức vụ cao cấp nhất sẽ phải quyết định các vấn đề trọng đại như quan hệ với các đối tác quan trọng như với Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Hôm nay, các vị lãnh đạo cao cấp của Việt Nam đã có phát biểu nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng một nền kinh tế thịnh vượng của Việt Nam và xem xét lại vai trò lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương.

Đại hội vốn diễn ra năm năm một lần sẽ kéo dài trong tám ngày, từ 21-28/1/2016.

Phóng viên BBC Jonathan Head có bài tường thuật từ Hà Nội.