Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đại hội 12: 'Dẹp ván cờ cũ, chơi lại từ đầu'

Phóng viên Nguyễn Hoàng của BBC Việt ngữ từ Hà Nội chia sẻ với Bàn tròn thứ Năm hôm 21/01 về các luồng ý kiến, quan điểm và quan tâm khác nhau ở Việt Nam về Đại hội Đảng 12.

"Khi chúng ta nhìn vào 'dàn lãnh đạo mới', thì thực ra cũng không phải là mới. Những người đang tham gia vào cái tạm gọi là cuộc đua thì họ ở Bộ Chính trị cũng lâu rồi.

"Tuổi cũng không còn trẻ gì cả, thì tôi cũng không hiểu là trong 1.500 đại biểu, liệu có đại biểu nào dám phát biểu rằng nên chăng dẹp ván cờ đi, chơi lại từ đầu, để cho những người trẻ hơn, những người mà đang ở độ tuổi 40, 50 có cơ hội tham gia vào dàn lãnh đạo đất nước," phóng viên BBC đang theo dõi chương trình Đại hội ở Việt Nam nói.

Tuy nhiên, bà Thảo Griffiths, Trưởng Đại diện Quỹ Cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Hà Nội cho rằng, tuổi tác của lãnh đạo không quan trọng, "mà chính là kinh nghiệm và quan điểm của người đó trong vấn đề dẫn dắt đất nước".