Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Sau Đại hội Đảng 12 là gì?

Phóng viên Jonathan Head của BBC từ Hà Nội, nhìn lại tổng thể Đại hội Đảng 12 của Việt Nam và đặt câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

"Đại hội mật kéo dài một tuần đã quyết định giữ nguyên như cũ, và để ông Nguyễn Phú Trọng, 71 tuổi, làm thêm một nhiệm kỳ nữa ở vị trí Tổng Bí thư đầy quyền lực," phóng viên Head nói từ Hà Nội.

"...Vậy bước tiếp theo của Đảng Cộng sản là gì? Ở quốc gia chủ yếu dựa vào tăng trưởng toàn cầu, có nhiều nguy cơ phía trước.

"Những lãnh đạo chiếm ưu thế ở đại hội này có lẽ đều phải chọn bước tiếp theo thật thận trọng."