Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Ảnh tư liệu quý về Việt Nam xưa

Viện Hàn lâm khoa học hải ngoại Pháp ra mắt cuốn sách "Những nhiếp ảnh gia Pháp tiên phong tại Việt Nam" của tác giả Loan de Fontbrune chủ biên.

Bà là sử gia nghệ thuật, đồng thời là thành viên của viện, đã dành 400 trang với 150 ảnh giới thiệu về công việc và sáng tác cuối thế kỷ 19 của những nghệ sĩ đầu tiên Pháp chụp về Việt Nam.

Nhà báo tự do Phạm Cao Phong cùng bà Loan de Fontbrune phân tích, đánh giá, bình luận về một số nhiếp ảnh gia và những bức ảnh quan trọng về Việt Nam thời cuối thế kỷ 19.

Nhà báo Cao Phong nhận xét: "Việt Nam, sau gần 150 năm vẫn thiếu vắng một công trình khoa học nghiêm túc, toàn diện trong lĩnh vực dân tộc học. Tiêu chí của Viện Hàn lâm khoa hải ngoại Pháp: "Biết, hiểu, tôn trọng và yêu mến" tặng lại cho chúng ta một Việt Nam đã mất.

"Một Việt Nam trong mắt những người nghệ sỹ thắm thiết không rời."

Cuộc nói chuyện được thực hiện tại tư gia của bà de Fontbrune ở Paris, hôm 06/11/0215.