Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Trẻ tự kỷ có khó sống ở Việt Nam?

Rối loạn phổ tự kỷ chỉ mới được thừa nhận ở Việt Nam từ cuối thập niên 1990.

Việc hiểu về chứng rối loạn này vẫn còn hạn chế.

Theo một ước tính, có khoảng 160.000 người mắc chứng tự kỷ ở Việt Nam.

Trẻ mắc chứng tự kỷ và gia đình họ vẫn thường đối diện sự e ngại và phân biệt đối xử.

Đây là câu chuyện về một người mẹ, Nguyễn Thị Kim Dung, có con mắc chứng tự kỷ.

Video do Hà Mi, BBC Tiếng Việt, thực hiện.