Nhà văn Phạm Viết Đào
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Họ không thể né tránh được nữa rồi'

Nhà văn Phạm Viết Đào bình luận về việc sách giáo khoa lịch sử ở Việt Nam bị khống chế khi viết về cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung 1979.

Trao đổi với BBC nhân một sử gia của Việt Nam, GS Vũ Dương Ninh, mới tiết lộ với truyền thông nước này rằng các nhà viết sách giáo khoa ở Việt Nam về chiến tranh biên giới Việt - Trung 1979 bị buộc phải giảm từ '4 trang xuống 11 dòng' vì lý do 'quan hệ tế nhị' vào đầu thập niên 2000, ông Phạm Viết Đào nói:

"Tôi nghĩ rằng giới trí thức, báo chí Việt Nam, nói chung họ yếm thế rất nhiều. Bây giờ trên họ bảo thế nào thì họ cứ thế họ viết... Việc đưa (các nội dung trên) vào sách giáo khoa, Thủ tướng đã chỉ đạo, Quốc hội đã nói, nhà xuất bản họ vẫn không đưa, thì chúng tôi chịu thôi.

"Cho nên bây giờ vấn đề là các tướng lĩnh lên tiếng nhiều, giới sử học họ cũng không tự ý đưa lên sách được, họ cũng chỉ viết, còn cho như thế nào là quyền của nhà xuất bản, của bên Ban Tuyên Giáo họ chỉ đạo.

"Sắp tới, cái việc này họ phải xử lý thế nào? Tình hình bây giờ thì họ không thể né tránh được nữa rồi," nhà văn nói với BBC.