Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Thăm chợ hoa London vào Ngày của Mẹ

Hôm Chủ nhật 06/03 vừa qua tại Anh Quốc là Ngày của Mẹ, Mother’s Day. Vào ngày này con cái mua hoa, quà và thiếp mừng cho mẹ hay bà của mình.

Mời bạn tới thăm chợ hoa ở Columbia Road phía đông London vào ngày này. Chợ này mở từ sớm cho tới 3 giờ chiều các Chủ nhật và bán nhiều loại hoa, cây cảnh, tiệm bán đồ lưu niệm và đồ gốm ...