Tê giác trong quá trình di chuyển
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Hơn 1300 tê giác châu Phi bị giết lấy sừng

Con số tê giác châu Phi bị những kẻ săn bắn trộm giết hại tiếp tục tăng trong sáu năm liền.

Con số này được tổ chức Liên hiệp Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tổng hợp, cho thấy hơn 1.300 con tê giác đã bị giết để lấy sừng trong năm ngoái.

Kể từ năm 2008 gần 6.000 con tê giác châu Phi bị giết hại.

Phóng viên BBC David Shukman tường thuật.