Nhà thơ Bùi Minh Quốc
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nhà thơ Bùi Minh Quốc: 'tôi phản đối đấu tố'

Một ứng cử viên tự ứng cử vào Quốc hội Việt Nam ở tỉnh Lâm Đồng, nhà thơ Bùi Minh Quốc, nói ông đã bỏ ra ngoài một cuộc Hội nghị Cử tri lấy ý kiến về việc tự ứng cử của ông hôm thứ Sáu để phản đối hành động 'đấu tố'.

Trao đổi với BBC hôm 02/4/2016, ông Quốc, người cũng là Phó Chủ tịch Hội nhà báo Độc lập Việt Nam, nói ông đã lường trước được diễn biến của Hội nghị này, nhưng vẫn tới tham dự.

Ông giải thích: "Tôi lường trước hết, nhưng tôi nghĩ rằng đây là một cuộc đấu tranh. Tôi quyết định phải đối mặt với cuộc đấu tố đó...

"Tôi thực hiện quyền công dân đã ghi trong Hiến pháp mà bao nhiêu năm nay chỉ thực hiện trên giấy," nhà thơ nói với BBC.