Ông Đinh La Thăng
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cần cân nhắc thêm về đề xuất của ông Thăng?

Có thể Việt Nam sẽ cần cân nhắc thêm các khía cạnh chính trị cho tới kỹ thuật, như kinh tế, dân số, xã hội, môi trường v.v... về đề xuất muốn xin cơ chế 'đặc khu kinh tế' kiểu Thượng Hải của Trung Quốc trước đây cho TP. Hồ Chí Minh, mà tân Bí thư thành ủy Đinh La Thăng mới đề nghị gần đây, theo một nhà phân tích chính sách công từ Hà Nội.

Trao đổi với BBC tuần này về đề xuất của ông Thăng, PGS. TS Phạm Quý Thọ từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam nói:

"Về mặt quản lý nhà nước, về mặt quy hoạch, người ta sẽ không lo đặt lắm (câu hỏi) là TP. Hồ Chí Minh khi mà phát triển, liệu nó có tách khỏi chính quyền Trung ương đến một mức độ nào không, hay là mức độ độc lập như thế nào không, thì cái đấy cũng không lo lắm.

"Nhưng mà rõ ràng TP Hồ Chí Minh cái đặc quyền khi nó trở thành đặc khu kinh tế nó sẽ ảnh hưởng đến các vùng lân cận, đặc biệt là miền Đông và miền Tây Nam Bộ, những vấn đề dân số, những vấn đề phân biệt giàu nghèo, nhiều vấn đề khác, nếu mà không được tính thì nó sẽ có những nguy cơ.

"Thí dụ như di dân tự do về thành phố sẽ trở nên một sức ép rất lớn để mà phát triển về lâu dài, ý tôi nói là kể cả hạ tầng cơ sở, đặc biệt là vấn đề ngập lụt ở TP. Hồ Chí Minh trong mấy năm gần đây cũng đang phải đương đầu rất là lớn," chuyên gia phân tích công nói với BBC.