Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Việt Nam 'bồng bềnh' suốt 10 năm qua

Chuyên gia tư vấn kinh tế lâu năm ở Việt Nam, ông Bùi Kiến Thành, nói Việt Nam vẫn bị tư duy kinh tế lạc hậu kìm hãm suốt 10 năm qua.

Ông Thành cũng nói lãnh Việt Nam cần thay đổi phong cách làm việc để phụng sự nhân dân thay vì 'hành' dân như hiện nay.