Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Luật báo chí sửa đổi 'không có đột phá'

Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Truyền thông Lê (Le Group) ở Việt Nam, cho rằng không nên mong đợi có sự đột phá trong luật báo chí sửa đổi lần này.

Ông Vinh nói với BBC hôm 05/04 rằng, việc bỏ chương V quy định về quản lý của nhà nước không phải là dấu hiệu cho thấy có sự thay đổi, do "bản chất của hệ thống Việt Nam vẫn nhấn mạnh vai trò quản lý của nhà nước, của bộ máy chính trị với báo chí".

Trả lời câu hỏi của BBC về việc vậy liệu bộ luật sửa đổi này có phải vẫn chỉ mang lại sự tự do trong khuôn khổ cho báo chí Việt Nam, ông Lê Quốc Vinh trả lời: "Tất nhiên là như vậy vì có rất nhiều điều kiện trên thực tế mà việc thực thi điều luật như thế này vẫn có ràng buộc nhất định."

Tuy nhiên nhà báo Lê Quốc Vinh cũng chỉ ra một số điểm thay đổi tích cực của bộ luật sửa đổi, như quy định về việc công dân liên kết với cơ quan báo chí thực hiện sản phẩm báo chí, in và phát hành báo in.

Người đồng sáng lập tạp chí Đẹp cho đây là điểm rất quan trọng do chính thức hóa "vai trò hợp tác về mặt báo chí khối tư nhân trong một số loại hình báo chí và lĩnh vực nhất định".

Luật báo chí sửa đổi được Quốc hội Việt Nam tán thành thông qua hôm 05/04, với một số điểm mới, quy định chi tiết hơn, và đã bỏ chương V quy định về sự quản lý của nhà nước trong bộ luật cũ.