Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Báo chí 'cần cơ quan phán quyết độc lập'

Trả lời BBC Tiếng Việt về Luật Tiếp cận Thông tin được Quốc hội thông qua hôm 06/04, nhà báo Phan Lợi cho rằng đây là việc "vô cùng cần thiết".

Chủ tịch Hội đồng Khoa học của MEC (Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng Đồng) cũng cho biết, ông nhiều lần đề nghị Việt Nam thành lập tổ chức phán quyết độc lập về xâm phạm tự do báo chí, mà điều này sẽ có lợi cho chính quyền.

"Bởi vì các phán quyết của chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước hiện tại đối với các tranh chấp liên quan đều gây tranh cãi.

"...Đặc biệt là trong trường hợp chính cơ quan nhà nước là đối tượng được báo chí phản ánh thì trong trường hợp ấy nhà nước là đối tượng được phản ánh nhưng nhà nước lại đồng thời là người phán quyết thì tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi diễn ra.

"Tôi cho rằng có cơ chế độc lập phán quyết như vậy tốt hơn cho nhà nước. Quyết định đúng hay sai thì nhà báo sẽ tâm phục khẩu phục hơn," quản trị viên của Diễn đàn Nhà báo trẻ trên mạng xã hội Facebook nói.

Ông Phan Lợi cũng cho rằng luật cần ghi và quy định cụ thể hơn ở nhiều điều cấm để tránh gây hiểu nhầm hoặc sử dụng tùy tiện.