Video giải thích nguyên tắc của các thiên đường thuế
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nguyên tắc các thiên đường thuế

Các thiên đường thuế giống như Panama hoạt động như thế nào?

Sau vụ rò rỉ Hồ sơ Panama về các thiên đường thuế và các công ty vỏ bọc, Phil sẽ giải thích cho cách anh ta giấu tiền của mình như thế nào.