Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Sự trỗi dậy của ‘chính trị tiền bạc’ ở VN

Sau quá trình đổi mới ở Việt Nam, sự gia tăng hoạt động kinh tế đã dẫn đến “một điều mà nhiều người gọi là sự trỗi dậy của chính trị tiền bạc”, Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore (ISEAS) nhận xét.

Đó là một trong những đặc điểm của chính trị Việt Nam trong thời Đổi Mới mà Tiến sĩ Hiệp tổng kết lại.

“30 năm qua, nền chính trị VN có những bước thay đổi song hành nhưng chậm hơn so với kinh tế,” ông nói với BBC Tiếng Việt.

Ông nhận định có sự “chuyển từ chi phối áp đảo của một số cá nhân, các lãnh đạo như trước thời đổi mới, ta thấy sự chi phối áp đảo của cá nhân như Tổng bí thư Lê Duẩn chẳng hạn, thì sau thời kỳ đổi mới chuyển thành mô hình tập thể chi phối rõ nét hơn.Trong thời điểm này, ta thấy có sự gia tăng vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam.”

Ý thức hệ vẫn “còn phù hợp trong hệ thống chính trị, nhưng có thay đổi ít nhiều,” ông Hiệp nói thêm.

“Ở mức độ nào đó, ý thức hệ có thể coi là một phương tiện giúp Đảng Cộng sản Việt Nam có thể duy trì tính chính danh, vai trò lãnh đạo. Còn về chính sách kinh tế, đối ngoại, vai trò của ý thức hệ đã giảm bớt rất nhiều so với trước đây.”

"Sau quá trình đổi mới, khi có sự gia tăng các hoạt động kinh tế, thì cũng có sự tác động vào các hoạt động chính trị, và thể hiện ở một điều nhiều người gọi là sự trỗi dậy của chính trị tiền bạc.”

“Khi có sự xuất hiện của các phe nhóm lợi ích chi phối các chính sách và các hoạt động chính trị của nhà nước, hệ thống thì ta thấy các cơn sóng ngầm trong hệ thống diễn ra. Có sự cạnh tranh quyền lực ngay bên trong hệ thống, có sự chi phối của các nhóm lợi ích với chính sách Việt Nam."

Cuộc phỏng vấn do Phạm Lan Phương thực hiện bên lề Hội thảo Việt Nam 30 năm Đổi mới, diễn ra tại Singapore trong tuần đầu tháng Tư 2016.