Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Luật đất đai VN trong đời sống nông dân

Luật đất đai “được điều chỉnh hiệu quả” nhưng cần phải “đảm bảo quyền của người dân đối với đất” – Tiến sỹ Huỳnh Thị Ánh Phương từ Đại học Khoa học Huế nói với BBC Tiếng Việt bên lề Hội thảo 30 năm về Đổi Mới ở Việt Nam.

Bà Ánh Phương phân tích vì “cộng đồng không thể nào giống nhau” nên “không phải ai cũng có cơ hội giống nhau để tiếp cận”.

Bà nhận định: “Chính sách đất đai ở chừng mực nào đó chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân và chưa giúp cho tất cả mọi người có cơ hội giống nhau để có cơ hội tiếp cận.”

"Người ít lợi thế như phụ nữ sức khỏe kém, đơn thân rất khó tiếp cận được với đất đai để sinh tồn, kiếm sống."

Nhìn chung, trong quá trình Đổi Mới tại Việt Nam, theo bà Phương "Chính sách đất đai được điều chỉnh hiệu quả”. Nhưng bà Phương cũng nói: "Luật đất đai chỉ cho người dân quyền sử dụng đất chứ không phải quyền đối với đất thế nên bất cứ khi nào chính quyền địa phương cũng có thể lấy đất làm những việc gì đó thì họ cũng có thể lấy bất cứ khi nào và bao nhiêu tùy ý.”

“Tiếng nói người dân không có trong việc liệu đất họ có bị lấy hay không.”

“Tôi nghĩ là trong luật đất đai phải có điều chỉnh để đảm bảo cho người dân quyền của họ đối với đất." – Bà Phương nhận định.

Là một nhà nghiên cứu Công tác xã hội, bà Phương làm nghiên cứu với các đối tượng là nông dân nghèo tại địa phương và chính sách đất đai ảnh hưởng đến đời sống của họ.

"Đất nông nghiệp khác với đất ở. Khi mà bạn phải đưa đất cho nhà nước vì một lý do nào đó như mở đường, và bạn được đền bù một phần tiền nào đó và chuyển đến một nơi khác để sinh sống.”

“Tuy nhiên, với đất nông nghiệp bạn không thể chuyển đi chỗ khác. khi bạn mất đất có nghĩa là bạn không có sinh kế để sinh tồn. Đó chính là vấn đề khiến đất nông nghiệp khác với đất ở. Khi làm chính sách thì các nhà làm chính sách cũng phải lưu ý điều này."

Tại Việt Nam, những vụ kiện đất đai kéo dài thường xảy ra, khi nông dân ở một số làng quê được yêu cầu rời khỏi nơi cư trú để dành đất cho các dự án công nghiệp, nhà máy, khách sạn. Khi người dân và nhà nước không đạt được thỏa thuận, người dân mất đất theo đuổi các vụ kiện trong thời gian dài và không còn nơi để sinh kế.