Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Bão cát khổng lồ ở Trung Quốc

Cơn bão cát khổng lồ tấn công tỉnh Cam Túc, Trung Quốc vào chiều thứ Sáu, 15/04, khiến bầu trời bị cát che phủ.

Tốc độ gió có lúc lên tới hơn 120 km/h.