Nhà báo Trần Tiến Đức
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tam-tứ trụ cần công khai về tài sản

Nhà báo tự do Trần Tiến Đức, nguyên Vụ trưởng Ủy Ban Dân số Quốc gia, từ Hà Nội cho rằng các lãnh đạo tam, tứ trụ của Việt Nam cần phải công khai tài sản, thu nhập, thuế khóa của mình trước người dân và Quốc hội.

Trao đổi với BBC hôm 17/4/2016, ông nói:

"Tôi nghĩ rằng đấy phải là một việc cần phải nêu ra trong quy trình (đối với tam trụ) để tuyên thệ trước Quốc hội.

"Bởi vì anh đã tuyên thệ anh là một người lãnh đạo của đất nước, thì trong đó có vấn đề là tính minh bạch, tính công khai và trách nhiệm giải trình của anh là phải được một cách rõ ràng.

"Nếu không có cái đó thì tôi nghĩ rằng việc tuyên thệ cũng giảm đi giá trị của nó."