Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cổ phần hóa Hãng phim Truyện VN 'đáng buồn'

Họa sỹ Vũ Huy, người tham gia ban cổ phần hóa trong quá trình cổ phần hóa Hãng Phim truyện Việt Nam, cho rằng việc chủ sở hữu mới của hãng phim là một công ty vận tải đường thủy là 'điều đáng buồn'.

Ông Huy nói với BBC Tiếng Việt hôm 25/04 rằng "việc nhà nước bỏ lơi đi để bán đi một hãng phim trong tình trạng tư nhân của Việt Nam không phát triển như nước ngoài, mà gần như không có đội ngũ chuyên nghiệp trong hệ thống tư nhân thì tôi thấy đó là tín hiệu buồn, không có gì vui."

Hôm 14/04 Hãng Phim truyện Việt Nam chính thức bán cổ phiếu ra công chúng, tuy nhiên ông Huy khẳng định quá trình cổ phần hóa gần như đã hoàn tất, với Công ty Vận tải Thủy là nhà đầu tư chiến lược.

"Trong 700 bộ phim mà Hãng Phim truyện Việt Nam đã làm trong suốt chiều dài 60 năm thì có nhiều bộ phim đã được giải quốc tế.

"Cách nhìn về việc phim phải bán được vé, phải có người xem, trong thị trường cởi mở thì theo tôi cũng là điều tốt. Nhưng có những dòng phim, đặc biệt trong chế độ chính trị Việt Nam nếu như nhà nước không ra tay thì dòng phim ấy không ai làm cả."

Ông Huy cũng giải thích về khả năng cạnh tranh của Hãng Phim truyện Việt Nam trong thị trường hiện nay, và lý do dẫn tới quyết định cổ phần hóa hãng.