Sache Dench dự định bay cùng thiên nga di cư
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Bay theo thiên nga di cư

Một vận động viên và cũng là nhà hoạt động bảo vệ môi trường đang dự kiến sẽ dùng dù và động cơ cánh quạt để bay theo loài thiên nga Bewick trên một chặng bay di cư dài 4.500 dặm.

Bà Sacha Dench dự định sẽ bay theo tuyến đường mà loài thiên nga này di cư hàng năm từ khu vực gần Bắc cực của Nga sang Anh.