Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Hành trình dựng tóc gáy

Đường Pangi đi qua Kishtwar tới Đông Himalaya là một trong những con đường nghẹt thở nhất, nguy hiểm nhất của Ấn Độ.

Video do BBC Travel thực hiện.