Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Hà Nội: Dân biểu tình vụ cá chết

Hàng trăm người đã xuống đường tại Hà Nội tham gia tuần hành phản đối vụ cá chết hàng loạt tại miền Trung vào hôm 01/05.

Một số người tham gia tuần hành nói với hãng thông tấn Reuters tại Hà Nội về lý do họ phản đối công ty thép Formosa, hiện bị nghi đã xả rác công nghiệp có độc tố gây thảm họa này.

Truyền thông Việt Nam hiện chưa đưa tin về cuộc tuần hành có qui mô này.