Cháy lớn tại Alberta, Canada
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cháy lớn buộc 80 ngàn người Canada di tản

Cháy rừng lớn đang buộc toàn bộ dân số 80 ngàn người của thành phố Fort McMurray ở Canada phải rời bỏ nhà cửa của mình.

Lửa lan vào thành phố, phá hủy nhà cửa, trạm xăng và nhiều tòa nhà trong thành phố tại tỉnh Alberta.

Nhiều người bỏ chạy về mạn bắc sau khi lửa chọn con đường chính ở phía nam. Hiện chưa có tin tức thương vong.