Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Luật Biểu tình và 'ranh giới mỏng manh'

Một Đại biểu Quốc hội tại Việt Nam nói về "ranh giới mỏng manh" giữa quyền biểu tình và chống biểu tình.

Trả lời Nguyễn Hoàng của BBC tiếng Việt trước câu hỏi tại sao chưa ra được Luật Biểu tình mặc dù đã tranh luận khá nhiều, ông Dương Trung Quốc nói nói:

"Riêng những luật liên quan tới quyền tự do con người thì phải nói nó có ngay trong Hiến pháp đầu tiên năm 1946 như quyền biểu tình, quyền lập hội, tự do ngôn luận...

"Nhưng có thể nói sau này việc xây dựng luật pháp chỉ hướng tới cái quản lý thôi. Lẽ ra là luật về quyền tự do báo chí thì tư duy xây dựng luật pháp của Việt Nam vẫn là luật quản lý báo chí, tôn giáo tín ngưỡng cũng thế và biểu tình thì cũng vậy.

"Cho nên tôi thấy đấy là lý do cho thấy là tất cả các bộ luật ấy dù có đưa ra nhưng nó vẫn bị chưa định hình rõ ràng. Nó là quyền tự do hay là quyền quản lý?

"Luật biểu tình thì phải nói là được đặt ra tương đối muộn và chúng ta thấy nhận thức về Luật Biểu tình rất khác nhau.

"Dư luận xã hội thấy rất cần luật biểu tình. Thậm chí Chính phủ ủng hộ Luật Biểu tình, Thủ tướng cũng ủng hộ Luật Biểu tình nhưng mà vẫn chưa cho ra được luật này.

"Bởi vì nó chấp chới ở chỗ Luật Biểu tình và chống biểu tình là nó có ranh giới rất là mỏng manh. Cho nên đây nó là yếu tố mà cơ chế làm luật như hiện nay mà do Chính phủ chỉnh thì phải nói là đôi khi thà không có luật còn hơn.

"Đây là cảm nhận của tôi và phải nói là hàng loạt các luật quan trọng như luật về quyền tự do thì bây giờ vẫn theo cái nếp là xây dựng cái luật quản lý nhà nước mặc dù sự quản lý của nhà nước là cần thiết bởi nó đảm bảo quyền tự do cho toàn bộ xã hội.

"Tuy nhiên nó rất dễ rơi vào cái tình huống là luật chỉ đứng về phía lợi ích của nhà nước thôi", ông Dương Trung Quốc nói với BBC trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 1/2016 tại Hà Nội.