Sao Thủy đi ngang qua Mặt trời (Nasa)
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Video: Sao Thủy đi ngang qua Mặt trời

Những người yêu thích vũ trụ có cơ hội được chứng kiến một hiện tượng hiếm có khi Sao Thủy đi ngang qua Mặt trời.

Hiện tượng này chỉ xảy ra 14 lần trong 100 năm.

Hành trình đi ngang qua Mặt trời của Sao Thủy diễn ra trong 7 tiếng đồng hồ và đây là một số hình ảnh được Nasa ghi lại.