Hình ảnh Chủ tịch Mao thời kỳ Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cách mạng Văn hóa TQ: 50 năm nhìn lại

Video do BBC thực hiện giải thích về bối cảnh và những diễn biến của cuộc Cách mạng Văn hóa được thực hiện tại Trung Quốc trong một thập niên.

Khởi đầu từ một chỉ thị vào năm 1966, cuộc Cách mạng Văn hóa có tâm điểm là sự sùng bái cá nhân với Chủ tịch Mao Trạch Đông, dẫn tới những cuộc thanh trừng giới trí thức và sự xuất hiện của tổ chức thanh niên Hồng Vệ Binh với những cuộc đấu tố, lăng nhục và phá hủy các di sản văn hóa.

Cuộc Cách mạng này đã kết thúc khi ông Mao qua đời năm 1976.