Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Mỹ là 'nhà của nhiều nhân vật bất đồng'

Trả lời câu hỏi trong chương trình Bàn tròn thứ Năm của BBC, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế cho rằng, Hoa Kỳ là nơi có nhiều nhà bất đồng chính kiến của các quốc gia muốn tới, không chỉ có người Việt Nam.

"Mỹ là home [ngôi nhà] của rất nhiều nhân vật bất đồng chính kiến chứ không phải chỉ riêng người Việt Nam," ông Trường nói hôm 19/05.

"Vì sao không đưa sang các nước khác?", người dẫn chương trình Quốc Phương hỏi.

"Ông phải hỏi họ chứ. Bởi vì sang đấy họ thấy thoải mái hơn," Tiến sỹ trả lời.

Video cũng tóm lược quan điểm của các chuyên gia, nhà bình luận quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tham gia thảo luận.