Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Hoa Kỳ bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam

Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama, tuyên bố Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khi sát thương cho Việt Nam.

Tại cuộc họp báo ở Hà Nội, Tổng thống Obama cũng nói tới vấn đề Biển Đông và nhấn mạnh quan điểm của Hoa Kỳ về việc giải quyết các tuyên bố và tranh chấp tại đây một cách hòa bình và qua con đường ngoại giao.