Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nhân quyền và Biển Đông trong diễn văn Obama

Trong bài phát biểu hôm 24/05, Tổng thống Hoa Kỳ nhắc tới nhiều vấn đề, trong đó có nhân quyền và tự do di chuyển trên vùng biển Nam Trung Hoa, hay Việt Nam gọi là Biển Đông.

Về nhân quyền, ông Obama nhắc tới những vấn đề như tự do báo chí; ứng cử, bầu cử công bằng và tự do; tự do tôn giáo và tự do hội họp.

Vị lãnh đạo hàng đầu thế giới nhấn mạnh, ông cho rằng duy trì những quyền này củng cố sự ổn định và là 'nền tảng của tiến bộ'.

Ông Obama cũng khẳng định quan điểm của Hoa Kỳ về tự do di chuyển trên không và trên biển ở Biển Đông.