Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Bổ nhiệm con quan là tư bản phong kiến'

“Tất nhiên là những trường hợp bổ nhiệm đó không bình thường thì người ta mới đặt vấn đề, chứ thông qua thi tuyển, tranh cử thì chẳng ai nói làm gì”, luật sư Trần Quốc Thuận cho biết.

“Có thể nhìn nhận hình thức bổ nhiệm con cán bộ là đặc quyền đặc lợi, cha truyền con nối, hay là tư bản phong kiến tại Việt Nam”.

“Những trường hợp này thường thì sau khi công luận ồn ào thì không thấy làm gì rốt ráo. Tôi hy vọng là lần này họ điều tra và xử lý tới nơi tới chốn, từ trên xuống dưới”.

“Ở Việt Nam thì dễ xảy ra tình trạng đánh trống bỏ dùi lắm, người dân đang chờ, nếu đưa ra mà không xử lý thì mất lòng tin của người dân vào chế độ”.

Ông Thuận nói thêm: “Việc bổ nhiệm con cán bộ thường được cho là đúng quy trình. Có thể hiểu đó là việc đưa qua đưa lại, cuối cùng thì nhận xét của cấp ủy thấy không có vấn đề gì thì bổ nhiệm”.

“Cái gì mà không đúng quy trình, nhưng đằng sau đó có chuyện bôi trơn, bè phái”.

“Thực tế thì cơ chế giám sát những trường hợp này chỉ mang tính hình thức thôi, chẳng có giá trị gì. Vì những người giám sát, ngay cả các đại biểu Quốc hội cũng là cấp dưới lãnh đạo cả thì sao dám vượt ý kiến cấp trên được?”.

“Muốn có liều thuốc mạnh tay xử lý chuyện này thì phải thay đổi cơ chế, có tự do báo chí, tự do ngôn luận. Chứ như cơ chế bây giờ thì chẳng đi đến đâu”.