Nàng Anh Quốc trong dàn nhạc EU
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Vì sao Anh trưng cầu dân ý ra khỏi EU

Vào ngày thứ Năm 23/6/2016, cử tri Anh sẽ đi bỏ phiếu quyết định liệu sẽ rời khỏi hay ở lại EU, tức Liên hiệp châu Âu.

Trong một nỗ lực muốn gây ảnh hưởng tới một số lượng lớn các cử tri còn chưa quyết định sẽ bỏ phiếu theo hướng nào, các nhà vận động từ cả hai bên thực hiện rất nhiều hoạt động khá ồn ào.

Và đây là video hoạt hình của BBC giải thích về cuộc trưng cầu dân ý này tại Anh Quốc.