TS. Hà Hoàng Hợp
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Brexit: khả năng đảo ngược và bài học

Khả năng đảo ngược kết quả của Brexit 'là vô cùng nhỏ' và cuộc trưng cầu của nước Anh là bài học về dân chủ cho thế giới trong đó có Việt Nam, theo một nhà nghiên cứu chính trị quốc tế từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Singapore.

Trong cuộc trao đổi với BBC hôm 26/6, Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp nói:

"Khả năng đảo ngược là có, nhưng vô cùng nhỏ và hiện nay hệ thống chính giới của Anh quốc họ thiên về hướng không nhằm vào việc đảo ngược mà họ đã, ngay sau khi có kết quả của trưng cầu ý dân, thì chính giới và người dân Anh hướng đến việc thực hiện kết quả của cuộc trưng cầu ý dân đó."

'Bài học của dân chủ'

Phân tích việc Anh rời EU và hệ lụy, tác động tới Việt Nam, Tiến sỹ Hợp nói:

"Nếu nhìn về tác động tích cực thì hiện nay chưa thấy, chưa thấy nhiều người nói về tác động của cuộc chia ly này. Nhưng mà từ phía các khả năng tác động tiêu cực, thì nhiều người và tôi cũng nhìn thấy một vài điểm chính."

Theo nhà nghiên cứu, Brexit cho Việt Nam một bài học, ông nói:

"Brexit cho Việt Nam một bài học mà tôi nghĩ rất là quan trọng rằng giá trị cũng như tính dân chủ cao của ý dân.

"Việt Nam cũng đã thông qua bộ luật về trưng cầu ý dân năm ngoái nhưng mà Việt Nam chưa có điều kiện để áp dụng bộ luật đó...

"Về ý nghĩa dân chủ mà nói, mọi người đều nhận thức rằng ý dân cao nhất, đấy cái đó chính là bản chất của dân chủ," Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp nói với BBC.