Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Diễn văn của bà Obama phản bác Donald Trump

Bài diễn văn khai mạc Hội nghị Đảng Dân chủ năm nay của bà Michelle Obama đánh dấu quan trọng trong chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton, đồng thời là dấu hiệu cảnh báo đối với ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump.

Đệ nhất phu nhân tập trung vào trách nhiệm của vị Tổng thống kế tiếp và di sản mà họ sẽ để lại, cũng như tính lịch sử của việc có được nữ ứng viên đầu tiên của đảng.

Đoạn video trích lại phát biểu của bà Obama phản bác lời ông Donald Trump, và khoảnh khắc bà nói về ý nghĩa của Tòa Bạch ốc trong lịch sử và hiện tại.