Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Thợ cắt tóc của người vô gia cư ở London

Josh Coombes làm nghề cắt tóc, với mạng lưới cửa tiệm khổng lồ trải khắp thành phố London.

Tay kéo 29 tuổi cắt tóc miễn phí cho những người vô gia cư từ hơn một năm qua. Hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc này được anh đưa lên Instagram, trong chiến dịch khuyến khích mọi người giúp đỡ lẫn nhau, bằng bất kỳ cách nào.