Chú vẹt Roku
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Luyện vẹt: thả tự do vẫn bay về với chủ

Một người Úc, ông Brody Murray, đã luyện cho vẹt của ông, chú vẹt Roku, bay tự do trên bầu trời gần Brisbane nhưng sau đó lại bay trở về với chủ.

Ông nói nếu biết luyện tốt và có tình cảm giữa chủ và chim thì cuối cùng chúng sẽ trở lại với chủ.

Ông cũng nói thêm loài vẹt cũng có tình cảm và hai con vẹt của ông giống như hai con chó con vậy.