TS. Trần Công Trục
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

VN 'không xâm phạm biên giới' Campuchia

Bình luận động thái của Bộ ngoại Giao Campuchia tuần này kêu gọi Việt Nam 'chấm dứt xâm phạm biên giới', một quan chức Nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ Việt Nam, Tiến sỹ Trần Công Trục khẳng định với BBC tất cả các công trình xây dựng, kể cả thủy lợi đều được tiến hành 'trên đất của Việt Nam'.