GS. Nguyễn Minh Thuyết
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Có nhất thiết dạy Hán Nôm cho học sinh?

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nhà ngôn ngữ học từ Hà Nội, nêu quan điểm về việc có nên dạy và học môn Hán Nôm trong nhà trường phổ thông ở Việt Nam hiện nay hay là không.