Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Con số về người tị nạn

Số người phải bỏ nhà trên thế giới đang cao nhất từ Thế chiến Hai.

Cuộc họp của 193 quốc gia tại New York hôm thứ Hai sẽ bàn về người tị nạn.