Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Sam Rainsy muốn Hun Sen 'thoát hiểm an toàn'

Lãnh đạo Đảng Cứu quốc - đảng đối lập ở Campuchia, nói ông muốn Thủ tướng Hun Sen thoát hiểm không có bạo lực.

Trả lời BBC Tiếng Việt, ông Sam Rainsy mô tả ông Hun Sen sợ mất quyền vì sẽ phải đối diện nền tư pháp độc lập cho “các tội mà ông đã và đang gây ra”.

“Hun Sen rất sợ trước triển vọng đó. Do đó ông ta cố gắng bám lấy cái ghế bằng bất kỳ giá nào.

“Chúng ta phải nên học hỏi Myanmar như một hình mẫu về chuyển đổi chính trị. Tôi xem những gì xảy ra ở Myanmar là việc bình thường, khi quyền lực được chuyển giao một cách hòa bình.

“Đó là cách hạ cánh an toàn cho Hun Sen, một cách thoát hiểm đúng đắn cho ông ta nhằm tránh bạo lực. Chúng tôi sẵn sàng để cho Hun Sen giữ một phần tài sản của ông ta và đảm bảo an toàn cho ông ta,” ông Sam Rainsy nói.

Tới 2018, Campuchia sẽ có tổng tuyển cử. Lần bầu cử trước, đảng đối lập giành ngang ngửa phiếu với đảng Nhân dân của Hun Sen, là đảng hiện đang cầm quyền.